This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

ปีงบประมาณ 2566

จังหวัดสงขลา

  23-24 พฤศจิกายน 2565

     

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  8-9 มีนาคม 2566

 

     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  

 

     

ภาคเหนือ

 

 

     

ภาคตะวันออก

  

 

 

ปีงบประมาณ 2565

ภาคใต้ (Online)

  30 พฤศจิกายน 2564

     

ภาคตะวันตก (Online)

  16 ธันวาคม 2564

     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Online)

  24 มีนาคม 2565

     

ภาคเหนือ (Online)

  28 เมษายน 2565

     

ภาคตะวันออก (On site)

  8-9 สิงหาคม 2565

 

ปีงบประมาณ 2564

ภาคใต้

  12 พฤศจิกายน 2563

 

     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  9-10 มีนาคม 2564

 

     

ภาคตะวันออก

  23-24 กุมภาพันธ์ 2564

 

     

ภาคเหนือ

  21-22 มกราคม 2564

 

     

ภาคตะวันตก

  20-21 พฤษภาคม 2564

 

 

ปีงบประมาณ 2563

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค
วันที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน

ภาคตะวันตก

  17 สิงหาคม 63

  โรงแรมริเวอร์แคว  จ.กาญจนบุรี

     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  21 สิงหาคม 63

   โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

     

  


งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค
วันที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน

ภาคตะวันตก จ.เพชรบุรี

  3-4 เม.ย. 62

อาคารวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     

ภาคตะวันออก จ.ระยอง

  23-24 พ.ค. 62

โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี

  6-7 ส.ค. 62

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

     

ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก

  19-20 ส.ค. 62

  โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว

     

ภาคใต้ จ.สงขลา

  5-6 ก.ย. 62

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค
วันที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน

ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

  9-10 พ.ย. 60

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

     

ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี

  25-26 ก.ค. 61

  โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี

     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

  2-3 ส.ค. 61

  โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น

     

ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

  29-30 ส.ค. 61

  โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

     

ภาคใต้ จ.สงขลา

  6-7 ก.ย. 61

  สยามนครินทร์  หาดใหญ่

 

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค
วันที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน

ภาคใต้ จ.สงขลา

 6-8 ก.ย. 60

 โรงแรมหรรษาเจบี  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา