This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา

ประกาศรับสมัครงาน


ติดต่อสอบถาม

งานทรัพยากรบุคคล

  0 2448 9111 ต่อ 306

  hr@tosh.or.th

 

  1. ข่าวกิจกรรม
  2. จัดซื้อจัดจ้าง
  3. ประกาศชื่ออบรม/สัมมนา
  4. ประกาศสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

ติดต่อสอบถาม

งานทรัพยากรบุคคล

  0 2448 9111 ต่อ 306

  hr@tosh.or.th

 

ประกาศรับสมัครงาน / ประกาศรายชื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์-ปฏิทิน
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2023
พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

นิตยสารความปลอดภัย   

คู่มือ/มาตรฐาน/งานวิจัย   

โปสเตอร์   

บทความ   

แนะนำเว็บไซต์

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

  • นางบุปผา พันธุ์เพ็ง [ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ] สสปท.จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เราจะทำงานเชิงรุกในการส่งเสริม พัฒนา สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
  • 1

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 

        สสปท. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 โดยเป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

•  ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
•  พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
•  ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของภาครัฐและเอกชน
•  จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ

อ่านทั้งหมด