This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

 

ข้อกำหนดในการนำเกมไปใช้

 - เกมทั้งหมดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 

 - วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 - ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า

หมายเหตุ 

 - หลังจากดาวน์โหลดไฟล์แล้วให้ทำการ  Extract file ก่อน

 - เปิดไฟล์เกมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ค

  ชื่อเกม :

 

ดาวน์โหลดไฟล์

เกมส์ตอบคำถาม

ชื่อเกม :

 

ดาวน์โหลดไฟล์

เกมส์ตอบคำถาม

     

ชื่อเกม :

 

ดาวน์โหลดไฟล์

SAFETY MATCHER (เกมส์จับคู่)

     


ชื่อเกม :

 

ดาวน์โหลดไฟล์

SAFETY CATCHER