This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111
  • เป็นตราอัตลักษณ์ สื่อถึง ความเป็นไทยประสานกับความเป็นสากลดูเรียบง่าย มีสไตล์ ให้ความรู้สึกอ่อนโยน และมั่นคงในเวลาเดียวกัน

  • มีลักษณะรูปทรงคล้าย “ดอกบัวตูม” ซึ่งมีกลีบคอยปกป้องภายในไว้ภายในดอกบัวก็เปรียบเสมือน บุคลากรภายในองค์กร และ ผู้ว่าจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ที่จะได้รับ ความปลอดภัย ความมั่นใจ การดูแลเอาใส่จาก TOSH

  • คำว่า TOSH ถูกจัดวางไว้ตรงกลางอย่างเด่นชัด โดยมีเส้นโค้งเชื่อมต่อระหว่าง ตัวอักษร กับ สัญลักษณ์ ดอกบัว ผสมผสานกันเป็นหนึ่งเดียว ดอกบัวถูกวางซ้อนกันทำให้เกิดมิติมากขึ้น

  • สีฟ้าแกมเขียว ให้ความรู้สึกถึง ความเข้าใจ เชื่อใจ และห่วงใยในการปฏิบัติงานรวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อความปลอดภัยอันสูงสุด

 

[ ดาวน์โหลดประกาศ ]