This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างคู่มือการป้องกันการตกจากที่สูง 22 มิถุนายน 2563 ฮิต: 727
ผลการตัดสินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยประจำปี 2563 16 มิถุนายน 2563 ฮิต: 474
ประกาศผลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563 12 มิถุนายน 2563 ฮิต: 4399
สมัครฟรี ! อบรมออนไลน์ "การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง" 10 มิถุนายน 2563 ฮิต: 6531
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับสถานประกอบกิจการ SME ฟรี 02 มิถุนายน 2563 ฮิต: 1790
ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ OSHE New Normal วิกฤต โอกาส ทางเลือกใหม่ (สมัครฟรี) 26 พฤษภาคม 2563 ฮิต: 1748
ขอเชิญสมัครอบรมเทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย (ออนไลน์) 14 พฤษภาคม 2563 ฮิต: 3891
ประกาศเลื่อนการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ 24 เมษายน 2563 ฮิต: 1309
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 23 เมษายน 2563 ฮิต: 4541
โครงการยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการ 22 เมษายน 2563 ฮิต: 902