This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

      กระทรวงแรงงาน กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการให้ความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง ภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)  ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ การแสดงผลงาน และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง (จัดงานภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)  โดยโซนนิทรรศการ จัดในบริเวณอาคารชาเลนเจอร์ 1

       กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานจะประกอบด้วยผู้บริหาร นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ บุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน  นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จึงขอเรียนเชิญสถานประกอบกิจการ บริษัทหรือหน่วยงานที่สนใจ เข้าร่วมแสดงคูหานิทรรศการภายในงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ และผลิตภัณฑ์สินค้า ตลอดจนเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านความปลอดภัยต่าง ๆ หากท่านสนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมแสดงนิทรรศการตามรายละเอียดและเอกสาร ด้านล่างนี้

 

ประเภทบูธ/ราคา   ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

 

   ปิดรับการจองบูธ : วันที่ 6 มิถุนายน 2565     

 

        บูธประเภทที่ 1        

 • ลักษณะบูธเป็นพื้นที่เปล่าไม่มีพรม สามารถก่อสร้างบูธได้สูงไม่เกิน 5 เมตร (ราคาบูธยังไม่รวมค่ากระแสไฟฟ้า)

       บูธประเภทที่ 2             

 • โครงสร้างบูธเป็นลักษณะคูหาผนังสีขาว 3 ด้าน ความสูง 2.4 เมตร มีป้ายชื่อทำด้วยสติ๊กเกอร์ไม่เกิน 24 ตัวอักษร ภายในบูธประกอบด้วยพรมสีเทา  เก้าอี้ 2 ตัว, โต๊ะ 1 ตัว, ไฟส่องสว่าง 2 จุด, ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 1 จุด และถังขยะ 1 ใบ

   

  

 

 

ขั้นตอนการจองบูธ                   


     ดาวน์โหลดแผนผังบูธ        

 

     เงื่อนไขการแสดงบูธ            

   • แสดงบูธนิทรรศการระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. (ผู้แสดงบูธเข้าได้ตั้งแต่ 08.00 น.)


   • บูธประเภทที่ 1 (A, B, C ,D)  เข้าติดตั้งบูธได้ตั้งแต่วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2565  ช่วงเวลา 08.00-24.00 น.


   • บูธประเภทที่ 2 (E)  เข้าติดตั้งบูธได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ช่วงเวลา 08.00-24.00 น.


   • ให้รื้อถอนบูธในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 หลังช่วงเวลา 18.00 จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565  ก่อนเวลา 08.00 น.


   • บัตร Exhibitor , บัตร Contractor และบัตรจอดรถ ติดต่อรับได้ที่ห้อง ORGANIZER อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565


   • ผู้จัดงานมีรอบคิวการใช้เสียงเพื่อให้แต่ละบูธนำเสนอตามช่วงเวลาที่กำหนด

 

 

     สิทธิพิเศษสำหรับบูธ A         

   • ได้รับการประชาสัมพันธ์โลโก้บริษัท/หน่วยงาน บนสื่อต่างๆ เช่น แบนเนอร์, ป้ายคัตเอาท์, เว็บไซต์, แผ่นพับ,สูจิบัตร, เวทีกลาง, ป้ายต่างๆ ในงาน เป็นต้น

   • ได้รับสิทธิ์ประชาสัมพันธ์บนเวทีกิจกรรมกลาง อย่างน้อยวันละ 1 รอบ รอบละ 10 - 20 นาที

   • รับโล่ผู้สนับสนุนการจัดงานในช่วงพิธีเปิด

   • ได้รับการประชาสัมพันธ์ ในนิตยสาร OSHE Magazine จำนวน 1 หน้า 1 ฉบับ

 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม        ติดต่อและสอบถามในวันและเวลาราชการ

 

     การชำระเงิน                        

     เงื่อนไขการชำระเงิน           

     เงื่อนไขการคืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริการ        

 

ภาพบรรยายกาศการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ปี 2562