This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111
วันศุกร์, 07 กรกฎาคม 2566 09:06

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ : การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงปฏิบัติ ด้วย MDC

 วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566    สถานที่อบรม : โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เข้าชม 782 ครั้ง