This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111
วันพุธ, 07 มิถุนายน 2566 11:23

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม”

 วันที่ : 15 มิถุนายน 2566    สถานที่อบรม : โรงแรมคามิโอแกรนด์ ระยอง จังหวัดระยอง

หมายเหตุ

  • ลำดับที่ 1 - 50 ขอให้ท่านยืนยันเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ตาม QR CODE ในประกาศ  หากไม่มีการยืนยัน สสปท.ขอสงวนสิทธิ์ให้ลำดับสำรองเข้าร่วมอบรมแทน
  • หากลำดับที่ 1 – 50 สละสิทธิ์เข้าร่วมอบรม เจ้าหน้าที่จะติดต่อลำดับสำรอง เพื่อให้ท่านยืนยันเข้าร่วมอบรมต่อไป

ติดต่อสอบถาม  

• โทรศัพท์ 02-4489111 ต่อ 605 หรือ 061-420-1372  คุณกฤตพร อำไพจิตร หรือ คุณนันทิชา อรชร

เข้าชม 863 ครั้ง