This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111
วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2566 09:07

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย” รุ่นที่ 3

 วันที่ 13 มิถุนายน 2566    สถานที่อบรม : โรงแรมโฮเทลวิศมา ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หมายเหตุ

  • ลำดับที่ 1 – 35 ขอให้ท่านยืนยันเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566  ตาม QR CODE ในประกาศ หากไม่มีการยืนยัน สสปท.ขอสงวนสิทธิ์ให้ลำดับสำรองเข้าร่วมอบรมแทน
  • หากลำดับที่ 1 – 35 สละสิทธิเข้าร่วมอบรม เจ้าหน้าที่จะติดต่อลำดับสำรอง เพื่อให้ท่านยืนยันเข้าร่วมอบรมต่อไป

เข้าชม 246 ครั้ง