This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111
วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2566 09:31

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ : การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในงานคลังสินค้าและขนส่ง รุ่นที่ 3

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566    สถานที่อบรม : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เข้าชม 284 ครั้ง