This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  กำหนดจัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสมัครกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องและสถานประกอบกิจการที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรก เข้ารับฟังการชี้แจงการใช้ระบบ และขั้นตอนวิธีการสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2567 Zero Accident Campaign 2024  ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร  และครั้งที่ 2 วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังการชี้แจงได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ลงทะเบียนเข้าฟังฟรี รับสมัครจำนวนจำกัด)
 
หมายเหตุ

  • จัดประชุมชี้แจงหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign
  • ปิดรับการลงทะเบียนวันที่ 25 สิงหาคม 2566