This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

           กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) Zero Accident Campaign 2023 ซึ่ง ได้มีการปรับปรุงระบบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของผู้ใช้งานในการเข้าร่วมกิจกรรม สสปท.จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องและสถานประกอบกิจการที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรก เข้ารับฟังการชี้แจงการใช้ระบบใหม่ และขั้นตอนวิธีการสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2566 Zero Accident Campaign 2023  ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ครั้งที่ 1 และ วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 ครั้งที่ 2 ด้วยระบบ Zoom meeting โดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังการชี้แจงได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (จำกัดผู้เข้าฟัง Zoom จำนวน 300 คนต่อวัน)

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

• โทร. 0 24489111 ต่อ 402,406 , 061 4201373

•  คุณศุภชัย   แสงพวง . คุณสุชัญญา ปิติยะ

•  อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.