This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท.  ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  ในหัวข้อที่หลากหลายและน่าสนใจ  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย  ภายใต้ธีมงาน “OSH UP 2021 สร้างต้นแบบการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่กว้างไกล (OSH UP 2021: Creating the Sharp Archetypes in OSH Knowledge. Certainly, Broaden Your Horizons)   สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้เข้าร่วมสัมมนาครบตามกำหนดและทำแบบประเมินหลังการอบรมตอนท้ายของวัน จะได้รับใบประกาศออนไลน์ (ตามแต่ละวันที่ท่านเข้าอบรม) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • โทร.   08 7666 6964
  • อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

  [ ลงทะเบียนฟรี ]

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

  • เมื่อทำกาลงทะเบียน และได้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับการตอบกลับทาง email พร้อมลิงก์เข้าสัมมนา

  • หากท่านไม่ได้รับการตอบกลับทาง email ขอให้ท่านลองตรวจสอบใน Junk mail (email ขยะ)

  • ในวันสัมมนาให้ท่านเข้าไปที่อีเมล์ของท่านที่ได้รับเมื่อตอนสมัคร และทำการคลิ๊กลิงก์ "๋Join Webinar" เพื่อเข้าห้องสัมนา (ระบบจะจดจำผู้ใช้งานและบันทึกเวลาในการเข้าร่วมสัมมนาโดยอัติโนมัต)

  • กรณีลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับเมล์ตอบกลับ ให้ท่านเข้าแอพพลิเคชั่น ZOOM โดยใช้อีเมล์เดียวกับที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในการ Sign in เข้าใช้งาน จากนั้นกรอก Zoom Meeting ID : 86161208357

 

หมายเหตุ

  • เนื่องจากการสัมมนาที่จัดขึ้นนี้ใช้ระบบการบันทึกเวลาการเข้าร่วมสัมมนา สสปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบใบประกาศรับรองการเข้าร่วมสัมมนาให้เฉพาะผู้ที่เข้าสัมมนาตลอดช่วงเช้าและบ่ายของวัน โดยจะต้องมีเวลาเข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 70 % (250 นาทีขึ้นไป) ของเวลาทั้งหมดในแต่ละวัน รวมทั้งส่งแบบประเมินในเวลาที่กำหนด

  • หลังจากท่านทำแบบประเมินเสร็จแล้ว จะได้รับใบประกาศอิเล็คทรอนิคส์ในวันถัดไป (ช่วงเวลาประมาณ 19.00 น.) โดย สสปท.จะจัดส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านเข้าใช้งาน Zoom Webinar

 

กำหนดการสัมมนา 


16 สิงหาคม 2564

08.45-09.00 น. พิธีเปิด
09.00-12.00 น. วัฒนธรรมความปลอดภัย ร่วมกันสร้างอย่างไรให้ยั่งยืนด้วนโยบาย Safety Thailand
13.00-16.00 น. ฝ่าวิกฤตความปลอดภัยของแรงงานในสังคมไทยอย่างไรให้อยู่รอด

------------------------------------------------------------------------

17 สิงหาคม 2564

09.00-12.00 น.
- กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับที่อับอากาศ
- การตัดแยกพลังงานด้วยระบบล็อกและระบบป้ายเตือน

13.00-16.00 น.
- กฎหมายภายใต้ พรบ.ควบคุมโรคจากการ ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------

18 สิงหาคม 2564

09.00-12.00 น.
- การป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยร้ายแรงในโรงงานอุตสาหกรรม เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

13.00-16.00 น.
- MOC: Managing Changes Successfully in the Changing World

------------------------------------------------------------------------

19 สิงหาคม 2564

09.00-12.00 น.
- การประเมินสุขภาพลูกจ้างกรณีใช้สารเคมี

13.00-16.00 น.
-การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยง ทางการยศาสตร์
-แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักสำหรับการรองรับนักการยศาสตร์ระดับวิชาชีพในประเทศไทย

------------------------------------------------------------------------

20 สิงหาคม 2564

09.00-12.00 น.
- คลินิกโรคจากการทำงานกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง

13.00-16.00 น.
- ดูแลแคร์ใจคนทำงาน : แนวทางการดูแลสุขภาพใจพนักงานและการจัดการความเครียด

------------------------------------------------------------------------

** หมายเหตุ รายละเอียดหัวข้อสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

ตัวอย่างใบประกาศ