This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. นางเยาว์วพา แดงบรรจง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ แรงงานจังหวัดสงขลา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา และผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9 ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยฯ ณ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา