This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

     วันที่ 25 มกราคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) จัดสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “จป. น้องใหม่ ต้องทำอะไร? เริ่มต้นที่กฎหมาย” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 229 คน โดยมี อาจารย์สุรเดช สุวรรณชาตรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้