This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

     นางเยาว์วพา แดงบรรจง หน้าศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์  เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบแรงงานพิการและแรงงานสูงอายุ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย และได้มอบหน้ากากอนามัยแรงงานรู้สู่โควิดให้กับแรงงาน ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการทำต้นไม้มงคล ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านพรุหมาก ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ ณ อาคารอเนกประสงค์ที่พักสงค์บ้านถ้ำครกบ้านพรุหมาก ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นางสรียพรรณ์ ณ สงขลา) เป็นประธาน