This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

 

        วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นางเยาว์วพา แดงบรรจง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา ส่งมอบความห่วงใยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ผู้ที่ถูกกักตัว และผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวรอดูอาการ ในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผ่านอาหารกล่องสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน จำนวน 700 กล่อง ภายใต้โครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2564