This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

       วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นางเยาว์วพา แดงบรรจง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ส่งมอบความห่วงใยให้แก่บุคลากรด่านหน้า พร้อมแบ่งปันรอยยิ้มให้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามค่ายลพบุรีราเมศวร์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ที่ได้ปรับพื้นที่ภายในค่ายเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว เพื่อใช้รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว จำนวน 605 เตียง ซึ่งขณะมีผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารับการรักษา 180 ราย

      จากนั้นเดินทางไปมอบอาหารกล่องสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน จำนวน 300 กล่อง ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามค่ายลพบุรีราเมศวร์ เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรด่านหน้า และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และเดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านพระพุทธ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นสถานที่ใช้กักกันตัวสำหรับสังเกตอาการของผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ได้มอบข้าวกล่องสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน จำนวน 300 กล่อง ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อร่วมเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเดินทางไปยังกลุ่มสตรีบ้านแลแบง หมู่ที่ 1 อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่องพร้อมรับประทาน จำนวน 200 กล่อง ส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสะบ้าย้อย จำนวน 87 ราย พร้องทั้งส่งกำลังใจให้ก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา) เป็นประธาน