This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

       วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.  นางเยาว์วพา แดงบรรจง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา สนับสนุนมอบของใช้ส่วนตัวจำนวน 60 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ในโครงการ "ศุกร์ส่งสุข" ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ณ อาคารโรงพยาบาลสนาม ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอควนเนียง โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน