This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

 

       วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อเข้าสู้การรับรองความรู้ความสามารถ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา