This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

         วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 15.05-16.00 น. นายบัญชา ศรีธนาอุทัยกร รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ให้สัมภาษณ์ประเด็น "ชีวิตคุณปลอดภัยแล้วหรือยัง" ในรายการ "NBT มีคำตอบ" ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

         รองผู้อำนวยการ ได้กล่าวถึงความปลอดภัยเป็นเรื่องที่หลายๆ คนมักจะมองข้ามโดยไม่รู้ตัว เพราะในแต่ละวันเราใช้ชีวิตอยู่กับความเคยชิน อะไรที่เคยวางไว้เป็นกฎระเบียบหรือข้อเตือนใจต่างๆ มันก็อาจจะถูกละเลย ประมาทไปโดยที่เราไม่ตั้งใจ ฉะน้้นการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยถือเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมากๆ โดยอยากให้ทุกคนเริ่มด้วยความตระหนักและใส่ใจตัวเราเอง เพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้าง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
 
         รองผู้อำนวยการ เชิญช่วนทุกท่านโดยเฉพาะสถานประกอบกิจการ เข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (THAILAND SAFE@WORK) ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดย สสปท. จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 11-12 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมด้านความปลอดภัยที่น่าสนใจและหลากหลาย