This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

         วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 10.30 นายเอกชาติ นาคาไชย รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มอบหมายให้ ดร. กัณฐวุฒิ บุญมี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Kick off มาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่ง มรท.8003-2566 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อลดอุบัติเหตุงานขนส่งในสถานประกอบกิจการทุกประเภท ทุกขนาดที่มีกิจกรรมขนส่งและที่ให้บริการด้านขนส่งโดยตรง ทั่วประเทศ