This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

           วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการจัดงานกาชาดกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามความคืบหน้า และเตรียมการจัดงานกาชาดกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งจัดหาของรางวัลเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมเกมบิงโก โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน