This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2566 ให้กับสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่ประสงค์เข้ามารับด้วยตนเอง ณ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ชั้น 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร


• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก
• ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด/ศูนย์กระจายสินค้าศรีวรินทร์
• บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์กระจายสินค้าเครื่องมือแพทย์
• บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด(มหาชน)
• บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า)
• บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด
• บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด