This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

          วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566  เวลา 08.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผู้บริหาร สสปท. ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ กระทรวงแรงงาน และเข้าร่วมรับฟังโอวาทจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน โดยมี นายสมัย โชติสกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เข้าร่วมรับฟังด้วย 

         ในช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน