This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สสปท. จัดประชุมคณะทำงานสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและรูปแบบหัวข้อสัมมนางาน THAILAND SAFE@WORK #35 ที่กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี