This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

       วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการ สสปท. มอบหมาย นายพฤทธ์ฤทธิ์ เลิศลีลากิจจา รองผู้อำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 บริเวณบูธกระทรวงแรงงาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้คำขวัญวันเด็ก “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์ของรางวัลและขนมให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงานจาก บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด