This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

        วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น.  นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์  ปลัดกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานเปิดงานโครงการ 12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ภายใต้หัวข้อ “เครือข่าย จป.ร่วมใจสร้างความปลอดภัยสู่สังคม” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ซึ่งจัดโดยกองความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   โดยในช่วงเช้าก่อนเข้าสู่พิธีเปิด เวลา 09.00-10.30 น  ผศ.ดร.ชลฤทธิ์  เหลืองจินดา ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมและส่งเสริม  เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ "บทบาทของเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ในการสร้างความปลอดภัยสู่สังคม" 

        งานดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 37 ของการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งตรงกับวันที่ 12 พฤศจิกายน ของทุกปี  ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนา  พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน   พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการภาคีร่วมใจขนส่งปลอดภัย   พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง  และการแสดงบูธนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน