This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111
วันอังคาร, 12 กันยายน 2566 15:38

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกําหนดการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (งานติดตามและประเมินผล)

เข้าชม 205 ครั้ง