This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111
วันศุกร์, 17 มีนาคม 2566 13:06

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและกําหนดการสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชํานาญการ

เข้าชม 506 ครั้ง