This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๒

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคอีสานตอนบน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

ผู้เข้าชม 902 ครั้ง แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562 13:52

Media

วิดีโอฮิต