This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111
วันพุธ, 04 สิงหาคม 2564 08:44

โรคตึกเป็นพิษ Sick Building Syndrome (SBS)

       เป็นภาวะผิดปกติด้านสุขภาพทางตา จมูก ลำคอ การหายใจส่วนล่าง ผิวหนังและอาการทั่วไปที่เกิดขึ้นคล้ายกันในกลุ่มคนที่อยู่ในบ้าน โดยไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่นอนได้ ปัญหาอาจเกิดขึ้นเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านหรือทุกส่วนของบ้านก็ได้ โดยอาการป่วยไม่มีลักษณะเฉพาะโรค มักเกิดในบ้าน

อาการ

 1. ผู้อาศัยมีอาการไม่สบายอย่างเฉียบพลัน เช่น ปวดศีรษะ ระคายเคือง ตา จมูก หรือลำคอ จาม น้ำมูกไหล คันตามผิวหนัง หน้ามืด คลื่นไส้ ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน

 2. โรคภูมิแพ้อยู่แล้ว อาการแพ้จะกำเริบมากขึ้น เช่น แพ้ไรฝุ่น เชื้อรา เชื้อจากแมลงสาบ ทำให้มีอาการไอ จามที่รุนแรงขึ้น จนถึงขั้นหอบ

สาเหตุ

 1. อากาศถ่ายเทไม่เพียงพอ โดยเฉพาะระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทำให้ปริมาณอากาศภายนอกที่เข้าไปหมุนเวียนกับอากาศภายในบ้านลดลง

 2. มีสารเคมีฟุ้งกระจายภายในบ้านในปริมาณสูง แหล่งของสารเคมีที่พบบ่อยคือ กาว น้ำยาทำความสะอาด เครื่องถ่ายเอกสาร ยาฆ่าแมลง ควันบุหรี่ในบ้าน รวมถึงควันจากการปรับอาหารด้วย

แนวทางแก้ไข

 1. กำจัดแหล่งสารปนเปื้อน จัดระบบบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ

 2. ลดปริมาณมลภาวะทางอากาศ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีต้นกำเนิดของไอระเหยที่เป็นพิษให้น้อยที่สุด (ค่า VOCs ต่ำ) เช่น ใช้สีทาผนังแบบที่ไม่มีโลหะหนักผสม

 3. ควบคุมสิ่งแวดล้อมในบ้านให้มีอากาศหมุนเวียนจากภายนอกบ้านบ้าง เช่น ปิดแอร์แล้วเปิดหน้าต่าง

 4. ทำความสะอาดบ้าน เครื่องเรือน ดูดฝุ่นตามพรม หรือซักผ้าม่านให้บ่อยขึ้น เพื่อไม่ให้มีไรฝุ่นเกาะสะสม

 5. ลดภาวะเสียงรบกวนเสียงที่ดังเกิน 85 เดซิเบล ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อหู การออกแบบให้ผนังบ้านมีความหนามากกว่าปกติ จะช่วยป้องกันเสียงรบกวนภายนอกได้

 6. หลีกเลี่ยงการตากผ้าเปียกในบ้าน ไม่ควรทิ้งขยะค้างคืนไว้ในบ้าน เพราะเป็นแหล่งอาหารของแมลงสาบ

 7. หาต้นไม้ในร่มมาปลูก ตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ ในห้อง เพื่อช่วยฟอกอากาศ

เข้าชม 6672 ครั้ง แก้ไขล่าสุด วันพุธ, 04 สิงหาคม 2564 09:02

บทความที่ได้รับความนิยม