This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        วันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 สสปท. โดยศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (OSHCET) จัดอบรมหัวข้อ “การติดตั้ง รื้อถอน และตรวจสอบนั่งร้านชนิด Independent Tube & Coupling เบื้องต้น" รุ่นที่ 2 โดยมี นางสาวกัญญา กรกันต์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ภูมิภาคตะวันออก พร้อมด้วย นายพงษ์สิทธิ์ ศิริฤกษ์อุดมพร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ สสปท.  ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม  และได้รับเกียรติจาก คุณสุภกิณห์ แสงชนินทร์ และ คุณสายยัน ขุดดอน วิทยากรประจำศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการติดตั้ง รื้อถอน และตรวจสอบนั่งร้านชนิด Independent Tube & Coupling เบื้องต้น พร้อมฝึกปฏิบัติ ให้กับผู้เข้าอบรม ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง