This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

       วันที่ 28 สิงหาคม 2564  นางเยาว์วพา แดงบรรจง หน้าศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมจัดกิจกรรม "จิตอาสา แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด"  โดยร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่าย Safety มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมืองสงขลา

       จากนั้นเดินทางไปมอบน้ำดื่ม จำนวน 300 แพ็ค และผลไม้ประกอบด้วย เงาะ ลองกอง จำนวน 300 กิโลกรัม ให้แก่ประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งมอบชุด CPE จำนวน 20 ชุด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  และเวลา 12.00 น. ได้เดินทางไปยังศูนย์ Local Quarantine ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และอุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ถูกกักตัวในศูนย์ LQ ประกอบด้วย น้ำดื่ม หน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สเปรย์แอลกอฮอล์ เสื้อกันฝน ถุงมือ ชุด PPE และเครื่องบริโภคที่จำเป็น  เวลา 13.00 น. ได้ลงพื้นที่มอบผลไม้ และน้ำดื่มให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บริเวณหน้าสงขลาอควาเรียม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา) เป็นประธาน