This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

ปฏิทิน

อบรมหลักสูตรมาตรการอนุรักษ์การได้ยินตามกฎหมาย : การพัฒนา การรักษา และการยกระดับ รุ่นที่ 1
พ 03 Jul 2024, 08:30am - 04:30pm
Hits : 517

อบรมหลักสูตรมาตรการอนุรักษ์การได้ยินตามกฎหมาย : การพัฒนา การรักษา และการยกระดับ รุ่นที่ 1

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมภูรินดา จังหวัดสระบุรี

โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ

   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักบริการวิชาการ

โทรศัพท์ 02-4489111 ต่อ 604 หรือ 061-4201372