สสปท. ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7 (จ.ราชบุรี) ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดกาญจนบุรี และเครือข่ายความปลอดภัยภาคตะวันตก จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563  วันที่ 17 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรม ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้ธีมงาน “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand 2020 มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน ปี 2563” ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ

   

DSC_2066.jpg DSC_2130.jpg DSC_2141.jpg

DSC_2146.jpg DSC_2148.jpg DSC_2149.jpg

DSC_2177.jpg DSC_2210.jpg DSC_2213.jpg

DSC_2215.jpg DSC_2246.jpg DSC_2252.jpg

DSC_2255.jpg DSC_2346.jpg DSC_2351.jpg

DSC_2355.jpg DSC_2357.jpg DSC_2410.jpg

IMG_8133.jpg IMG_8145.jpg IMG_8154.JPG

IMG_8155.jpg IMG_8160.jpg IMG_8161.jpg

IMG_8186.jpg IMG_8189.jpg IMG_8212.jpg