สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๗ (จ.ราชบุรี) ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรสาคร และเครือข่ายความปลอดภัยภาคตะวันตก จัดพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีการสัมมนาวิชาการ นิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ การอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ และกิจกรรมสาธิตการดับเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากอาคารสูง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยงานจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๒

ในช่วงพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจากพลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายสรายุธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจาร์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน   พร้อมด้วย นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์   นายพิชิต พระปัญญา กรรมการบริหาร สสปท. นางจุฑาพนิต  บุญดีกุล  รอง ผอ.สสปท. และผู้บริหารจากภาคส่วนราชการและภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันตก ร่วมพิธีเปิด  ซึ่งภายในงานมีสถานประกอบกิจการ หน่วยงานจากภาครัฐ  ชมรม/สมาคมฯ  สถาบันการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

DSC_0008.jpg DSC_0010.jpg DSC_0013.jpg

DSC_0017.jpg DSC_0026.jpg DSC_0034.jpg

DSC_0044.jpg DSC_0054.jpg DSC_0066.jpg

DSC_0087.jpg DSC_0092.jpg DSC_0109.jpg

DSC_0118.jpg DSC_0133.jpg DSC_0154.jpg

DSC_0187.jpg DSC_0196.jpg DSC_0222.jpg

DSC_0225.jpg DSC_0243.jpg DSC_0259.jpg

DSC_0272.jpg DSC_0280.jpg DSC_0291.jpg

DSC_0295.jpg DSC_0305.jpg DSC_0353.jpg

DSC_0355.jpg DSC_0372.jpg DSC_0373.jpg

DSC_0398.jpg DSC_0400.jpg DSC_0406.jpg

DSC_0410.jpg DSC_0416.jpg DSC_0420.jpg

DSC_0427.jpg DSC_0430.jpg DSC_0444.jpg

DSC_0451.jpg DSC_0452.jpg DSC_0460.jpg

DSC_0461.jpg DSC_0481.jpg DSC_0483.jpg

DSC_0491.jpg DSC_0518.jpg DSC_0523.jpg

DSC_0527.jpg DSC_0533.jpg DSC_0555.jpg

DSC_0572.jpg DSC_0574.jpg DSC_0583.jpg

DSC_0585.jpg DSC_0590.jpg DSC_0595.jpg

DSC_0604.jpg DSC_0609.jpg DSC_0611.jpg

DSC_0614.jpg DSC_0633.jpg DSC_0637.jpg

DSC_0641.jpg DSC_0651.jpg DSC_0657.jpg

DSC_0663.jpg