วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “ทำ JSA อย่างไรให้ WOW”  ตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564  ซึ่งจัดขึ้นในงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ณ ห้องราชันย์ ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 60 คน จากสถานประกิจการ/หน่วยงาน 36 แห่ง

 

128999.jpg 129000.jpg 129002.jpg

129003.jpg 129004.jpg 129005.jpg

129006.jpg 129007.jpg 129008.jpg

129009.jpg 129010.jpg