สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานเปิดการอบรม   พร้อมด้วย นางจุฑาพนิต บุญดีกุล รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ  ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ภายหลังพิธีเปิดเสร็จสิ้นเป็นการอบรมข้อกำหนดมาตรฐานระบบความปลอดภัยฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ นายโสภณ พงษ์โสภณ  หลักสูตรนี้จัดให้มีการอบรมระหว่างวันที่  ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

          หลักสูตรและโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้สถานประกอบกิจการ ที่เข้าร่วมโครงการมีมาตรฐานระบบการจัดการฯ เป็นไปตามกฎหมาย ที่กำหนด มีการพัฒนาด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ อย่างยั่งยืน

DSC_5916.jpg DSC_5930.jpg DSC_5933.jpg

DSC_5934.jpg DSC_5946.jpg DSC_5947.jpg

DSC_5949.jpg DSC_5950.jpg DSC_5952.jpg

DSC_5964.jpg DSC_5968.jpg DSC_5971.jpg

DSC_5973.jpg DSC_5981.jpg DSC_5984.jpg

DSC_5988.jpg DSC_5990.jpg DSC_5995.jpg

DSC_6001.jpg DSC_6004.jpg DSC_6005.jpg

DSC_6012.jpg DSC_6021.jpg DSC_6034.jpg

DSC_6040.jpg DSC_6044.jpg