สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการป้องกัน ปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานสำนักงาน รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร