วันที่ 2 กันยายน 2565 นายพฤทธ์ฤทธิ์ เลิศลีลากิจจา รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) ผศ.ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมและส่งเสริม ร่วมพิธีเปิดงาน “Chula Sustainability Fest 2022” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2565 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สสปท.ได้ร่วมออกบูธและจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้ง 3 วัน ประกอบด้วย นิทรรศการและการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน​ งานเสวนา Workshop นิทรรศการให้ความรู้ ศิลปะบำบัด ดนตรีในสวน ตลาดนัดสีเขียว Greenery Market และ Chula SDGs Market การฉายหนังกลางแปลง ฯลฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนมุมมอง การใช้ชีวิตการทำงานที่ส่งผลดีต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

     

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg