วันที่ 8 สิงหาคม 2565   นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี  ณ โรงแรมนิกโก้ อมตะ ซิตี้ ชลบุรี  โดยมี นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์  กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)  กล่าวต้อนรับ  และนายวรานนท์  ปีติวรรณ  ผู้อำนวยการ สสปท. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  

        ภายหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์  ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการภาคตะวันออกที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ปี 2565 ระดับทอง (ปีที่ 1) จำนวน 12 รางวัล  และ คุณวิชชุดา สีมาขจร ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ขึ้นมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2565 จำนวน 34 รางวัล  จากนั้นเป็นพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและงานด้านความปลอดภัยฯ ระหว่าง สสปท. นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        งานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก ประจำปี 2565 จัดขึ้นภายใต้ธีมงาน “มุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะที่ปลอดภัยและสังคมคาร์บอนต่ำ"  เพื่อผลักดันสู่ความเป็น Safety Smart Low Carbon City และส่งเสริมความปลอดภัยผู้ใช้แรงงาน คนทำงาน ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม  ชุมชน และสังคม มุ่งมั่นให้เกิดเมืองคาร์บอนต่ำ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ รวมไปถึงการมุ่งให้เกิดค่านิยมความปลอดภัย (Safety Values) 3 ด้านM-D-C” ในสังคมการทำงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  โดยงานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2565  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาวิชาการ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนิโก้ และห้องราชพฤกษ์ อาคารอมตะ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี รวมทั้งการสัมมนา่ในรูปแบบออนไลน์  รวมกว่า 10 หัวข้อ  การแสดงนิทรรศการ นวัตกรรมด้านความปลอดภัย จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษากว่า 40 บูธ

  [ ดาวน์โหลดภาพเข้ารับโล่และรางวัล Zero Accident Campaign 2022 ]

     

225628.jpg 225630.jpg DSC_6527.jpg

DSC_6542.jpg DSC_6548.jpg DSC_6550.jpg

DSC_6560.jpg DSC_6562.jpg DSC_6570.jpg

DSC_6573.jpg DSC_6581.jpg DSC_6585.jpg

DSC_6586.jpg DSC_6598.jpg DSC_6613.jpg

DSC_6619.jpg DSC_6627.jpg DSC_6629.jpg

DSC_6634.jpg DSC_6656.jpg DSC_6683.jpg

DSC_6689.jpg DSC_6705.jpg DSC_6731.jpg

DSC_6733.jpg DSC_6735.jpg DSC_6741.jpg

DSC_6745.jpg DSC_6748.jpg DSC_6751.jpg

DSC_6752.jpg DSC_6754.jpg DSC_6755.jpg

DSC_6757.jpg DSC_6770.jpg DSC_6773.jpg

DSC_6799.jpg DSC_6817.jpg DSC_6833.jpg

DSC_6858.jpg DSC_6875.jpg messageImage_1659950554729.jpg

messageImage_1659950701163.jpg