สสปท. ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา   ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3  ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4  ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง    และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดนครราชสีมา   จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563   วันที่ 21 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ธีมงาน “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand 2020 มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน ปี 2563”  โดยมีนายวรานนท์  ปีติวรรณ  ผู้อำนวยการ สสปท. เป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งภายในงานจัดให้มีการเสวนา หัวข้อ “การปฏิรูปความปลอดภัยเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยในภูมิภาค ยุค Super New Normal" และการสัมมนา 2 หัวข้อ ได้แก่ "เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย (Confined Space Technique)" และหัวข้อ "การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง (Work at Height Safely)"  รวมทั้งภายในงานมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการ จากภาครัฐและเอกชน  โดยมีสถานประกอบกิจการ หน่วยงาน และผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 250 คน

   

DSC05447.jpg DSC05456.jpg DSC05465.jpg

DSC05474.jpg DSC05487.jpg DSC05502.jpg

DSC05515.jpg DSC05523.jpg DSC05530.jpg

DSC05534.jpg DSC05538.jpg DSC05548.jpg

DSC05551.jpg DSC05554.jpg DSC05559.jpg

DSC05568.jpg DSC05582.jpg DSC05594.jpg

DSC05630.jpg DSC05664.jpg DSC05713.jpg

DSC05729.jpg DSC05752.jpg DSC05802.jpg

DSC05821.jpg DSC05827.jpg DSC05844.jpg

DSC05873.jpg DSC05934.jpg