สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคอีสานตอนบน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรต่างๆ ทราบทิศทางและความเคลื่อนไหวของการพัฒนาการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในประเทศ และในระดับสากล รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน การสาธิตกู้ภัยทางสูง โดยหน่วยฝึกเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดอุบลราชธานี

     ในพิธีเปิดงาน วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  ได้รับเกียรติจาก พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ให้การกล่าวต้อนรับประธานและผู้ร่วมงาน และมี นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้  ภายในงานมีสถานประกอบกิจการ  หน่วยงานจากภาครัฐ  สถาบันการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

336-1.jpg 336-10.jpg 336-11.jpg

336-12.jpg 336-13.jpg 336-14.jpg

336-15.jpg 336-16.jpg 336-17.jpg

336-18.jpg 336-19.jpg 336-2.jpg

336-20.jpg 336-21.jpg 336-22.jpg

336-23.jpg 336-24.jpg 336-25.jpg

336-26.jpg 336-27.jpg 336-28.jpg

336-29.jpg 336-3.jpg 336-30.jpg

336-31.jpg 336-32.jpg 336-33.jpg

336-34.jpg 336-35.jpg 336-36.jpg

336-37.jpg 336-38.jpg 336-39.jpg

336-4.jpg 336-40.jpg 336-41.jpg

336-42.jpg 336-43.jpg 336-44.jpg

336-45.jpg 336-46.jpg 336-47.jpg

336-48.jpg 336-49.jpg 336-5.jpg

336-50.jpg 336-51.jpg 336-6.jpg

336-7.jpg 336-8.jpg 336-9.jpg

_MG_0087.jpg _MG_0095.jpg _MG_0110.jpg

_MG_0115.jpg _MG_0128.jpg _MG_0133.jpg

_MG_0165.jpg _MG_0177.jpg _MG_0199.jpg

_MG_0240.jpg