This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

        ด้วยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่าง  จากนั้นยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผ่านทางไปรษณีย์ (EMS) เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๘๘๕ ๒๓๘๓-๔

 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก