This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111
วันอังคาร, 15 พฤศจิกายน 2565 20:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและกําหนดการสอบข้อเขียนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันตําแหน่งนักส่งเสริมความปลอดภัยปฏิบัติการ/ชํานาญการ

ผู้เข้าชม 275 ครั้ง แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 23 พฤศจิกายน 2565 20:40