This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111
วันศุกร์, 28 ตุลาคม 2565 10:36

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และกําหนดการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง

ผู้เข้าชม 333 ครั้ง