This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111
วันศุกร์, 24 มิถุนายน 2565 11:48

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และกําหนดการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (กิจกรรมงานโครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทํางานให้เป็นศูนย์ ปี 2565)

ผู้เข้าชม 304 ครั้ง