สสปท.บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานฟรีให้กับสถานประกอบกิจการ SME ที่ประสบปัญหาช่วงโควิด

         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการทุกภาคส่วน แม้ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ  แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบอาจต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากกว่าภาวะปกติ 

พลเอกประวิตร ย้ำ กระทรวงแรงงาน เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ครอบคลุมทุกด้านโดยเร็ว

 

รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกระทรวงแรงงานและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูง ในวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการในการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาแรงงานผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติในการขับเคลื่อนมาตรการร่วมกัน

ก.แรงงาน คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด -19 ในกลุ่มต่างด้าว ลดอัตราแพร่ระบาดเพิ่ม

            กระทรวงแรงงาน คุมเข้มมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว แจ้งมาตรการให้นายจ้างคัดกรอง เฝ้าระวัง สำรวจตรวจสอบลูกจ้างในสถานประกอบการและศูนย์ PIPO พร้อมร่วมมือสภากาชาดไทย กรมอนามัย สาธารณสุขในพื้นที่ ให้ความรู้สุขอนามัยวิธีการป้องกันตนเองมิให้ติดเชื้อโควิด -19 ควบคุมอัตราการแพร่ระบาดเพิ่ม

            เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  ที่ยังพบการแพร่ในระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวว่า ในส่วนของกระทรวงแรงงานได้มีมาตรการเข้มงวดเพื่อมิให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งได้แก่ 1) การชะลอการอนุมัตินำเข้าแรงงานต่างด้าวตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมเป็นต้นไป

ศบค.แถลงต่ออายุ 'พรก.ฉุกเฉิน' คง 4 มาตรการหลัก

27​ เม.ย.63 - ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงภายหลังการประชุมศบค.ชุดใหญ่ ว่า มติที่ประชุมให้ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน คือวันที่ 1 -31 พ.ค. 63 และให้คง 4 มาตรการ

ผู้ประกันตน เฮ! ครม.เห็นชอบลดเงินสมทบ ม.39 เพิ่มประโยชน์ทดแทน ม.33

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย มติ ครม. เห็นชอบให้ทบทวนมติเกี่ยวกับประกันสังคม โดยลดอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเอง โดยไม่มีนายจ้าง ม. 39 เหลือเดือนละ 86 บาท และเพิ่มอัตราและปรับระยะเวลาให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่ว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ได้รับสิทธิประโยชน์ในอัตราไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน

          หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ ( 31 มี.ค.63) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน เตรียมเปิดให้แก้ไขข้อมูล ยกเลิกรับเงิน 5,000

ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ใครกรอกผิด มีข่าวดี คลังเตรียมเปิดให้แก้ไขข้อมูล พร้อมยกเลิกสิทธิ์ รับเงิน 5,000 บาทได้