ผู้เข้าชมหน้านี้: 3300522

สำหรับคนติดเชื้อโควิด (Covid-19)

          ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 ก.ค.2565  ซึ่งระบบการรักษาพยาบาลของประชาชนจะกลับสู่ภาวะปกติ  เมื่อมีการเจ็บป่วยก็ให้รักษาพยาบาลตามสิทธิรักษาเดิมที่มีอยู่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  เป็นการไปใช้บริการในสถานพยาบาลใกล้บ้าน หากแพทย์พิจารณาแล้วจำเป็นต้องมีการส่งตัวเข้ารับการรักษาใน รพ.อื่นก็จะใช้ระบบประเมิน

  สิทธิบัตรทอง  

 • รักษาโควิดได้ที่ : ศูนย์บริการสาธารณสุข, คลินิกชุมชนอบอุ่น, หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่, สถานพยาบาลที่ท่านลงทะเบียนไว้, ร้านยาในโครงการ “เจอ แจก จบ” ค้นหาร้านยาในโครงการได้ ที่นี่

 • ขั้นตอนรับการรักษา : หากอาการไม่รุนแรง (ผู้ป่วยสีเขียว) ให้รับยาจำเป็นได้ที่ร้านยาในโครงการ “เจอ แจก จบ” ใกล้บ้าน โดยร้านยาจะให้แอดไลน์เพื่อส่งผลตรวจ ATK คู่กับบัตรประชาชน พร้อมซักประวัติข้อมูลคนไข้ แนะนำใหคำปรึกษาการใช้ยา ทั้งนี้ ผู้ป่วยไม่ควรมารับยาเอง ควรให้ญาติหรือเพื่อนมารับยาให้แทน ตัวผู้ป่วยให้กักตัว 10 วัน

 • หากอาการรุนแรง (ผู้ป่วยสีเหลือง/แดง) ให้ไปที่ รพ. ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ สำหรับกรณีเป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 608 รับการรักษาตามดุลพินิจแพทย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิรักษาในโรงพยาบาลได้ทุกที่ที่ใกล้ที่สุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 • ติดต่อสายด่วน โทร. 1669 กด 2 หรือ สายด่วน สปสช. โทร. 1330  สำหรับประชาชนทั่วไป ให้กด 14 ส่วนกลุ่ม 608, ผู้ป่วยติดเตียง, คนพิการ ให้กด 18

  สิทธิประกันสังคม  

 • รักษาโควิดได้ที่ : สถานพยาบาลคู่สัญญาตามสิทธิในระบบประกันสังคม, สถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการทุกแห่ง, คลินิก/ร้านยา ที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.

 • ขั้นตอนรับการรักษา : หากอาการไม่รุนแรง สามารถรักษาตามแนวทาง "เจอ-แจก-จบ" ณ โรงพยาบาลในสิทธิประกันสังคม และสถานพยาบาลรัฐ/เอกชนที่ร่วมให้บริการทุกแห่ง และคลินิก/ร้านยา ที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมกักตัว 10 วัน 

 • หากมีอาการรุนแรง (สีเหลือง/แดง) หากอาการป่วยแย่ลง หรือจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล ให้เข้ารับรักษาตามดุลพินิจของแพทย์ ณ โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม และสถานพยาบาลรัฐ/เอกชนที่ร่วมให้บริการทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ สามารถใช้สิทธิ UCEP Plus ณ สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด ได้ทุกแห่งทั้งสังกัดรัฐและเอกชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • ติดต่อสายด่วนประกันสังคม โทร. 1506 กด 6 และ กด 7 

  สิทธิ​ข้าราชการ  

 • สถานพยาบาล​ของรัฐทุกแห่ง

  กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 608 หรือมีอาการรุนแรง  
รับการรักษาตามดุลพินิจแพทย์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่ว่าจะเป็นรักษาแบบผู้ป่วยใน หรือแพทย์สั่งให้รักษาที่บ้าน Home Isolation)

***เข้ารักษาที่หน่วยบริการประจำหรือหน่วยบริการปฐมภูมิตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่

***กลุ่ม 608 คือ ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี, ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน และหญิงตั้งครรภ์

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ สีแดง 

อาการ ได้แก่ หอบเหนื่อยหนักมาก พูดไม่เป็นประโยค แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้าอก ปอดอักเสบรุนแรง อ่อนเพลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อก/โคม่า ซึมลง ไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94  ใช้สิทธิ UCEP เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่ เข้ารักษาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

บริการสายด่วน สปสช. 1330

 • หากติดเชื้อโควิด-19 ไม่จำเป็นต้อง โทร.แจ้งสายด่วน สปสช. 1330
 • แต่สามารถ โทร.สอบถามขั้นตอนได้
 • หรือหากมีอาการแย่ลง ต้องการประสานหาเตียงเข้ารักษาในโรงพยาบาล โทร. 1330 ได้ 

          ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ โทร. สายด่วน 1669 กด 2 หรือ สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 สำหรับประชาชนทั่วไป และกด 18 สำหรับกลุ่ม 608, ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ